Logo

Zasebnost

UVODNE DOLOČBE

ISTRA D.M.C. d.o.o., Umag, Jadranska 66, ID za DDV: 91825575551, (v nadaljevanju: ISTRA D.M.C.) spoštuje vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zbiranje, uporaba in obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja v skladu s to politiko zasebnosti in veljavnimi zakonskimi določbami, vključno z Uredbo 2016/679 z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju „Splošna uredba“) in Zakonom o izvajanju splošne uredbe o varstvu podatkov (UL 42/2018).
V skladu z načelom transparentnosti je ta Politika namenjena osebam, na katere se podatki nanašajo, da bi imele natančne i popolne informacije o tem, katere njihove osebne podatke zbira, uporablja, predoči in na druge načine obdeluje podjetje ISTRA D.M.C. ter do katere mere osebne podatke obdeluje oziroma jih bo obdelovalo. Namen te Politike je tudi, da se posamezniki, ki uporabljajo ta spletni portal, seznanijo s tveganji, pravili, zaščitnimi ukrepi in pravicami pri obdelavi osebnih podatkov in načinom uresničevanja svojih pravic glede obdelave.
Ta Politika velja za in se uporablja v zvezi z zbiranjem, obdelavo in zaščito vaših osebnih podatkov ter uporabo piškotkov (cookies) in podobnih analitičnih orodij ob obisku, registraciji in uporabi spletnih portalov www.colourofistria.com, z vsemi poddomenami, spletnimi stranmi ter aplikacijami za mobilne telefone, ki pripadajo navedenim domenam ter katerih lastnik je podjetje ISTRA D.M.C. (v nadaljevanju skupno in posamično: „spletni portali podjetja ISTRA D.M.C. “), aplikacijam programske opreme, katerih uporabo omogočamo prek računalnikov in mobilnih naprav (v nadaljevanju: „Aplikacije“), ob pošiljanju elektronske pošte, ki vsebuje povezavo do te Politike zasebnosti (v nadaljevanju skupno „Spletne storitve“).
Splošna pravila in pogoje uporabe spletnih portalov podjetja ISTRA D.M.C. urejajo ločena pravila in pogoji uporabe, ki se bodo uporabljali za vse, kar ni določeno v tej Politiki, in pod pogojem, da navedena niso v nasprotju z določbami te Politike zasebnosti.

OSEBNI PODATKI

Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi je mogoče določiti vašo identiteto. ISTRA D.M.C. lahko za zagotavljanje spletnih storitev zbira nekatere od naslednjih osebnih podatkov:
 • Ime

 • Priimek

 • Email

 • IP naslov

PRAVNI TEMELJ ZA ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

ISTRA D.M.C. zbira in obdeluje vaše osebne podatke le, če je izpolnjena ena od naslednjih predpostavk:
 • Imamo vaše dovoljenje

Primer: prejem spletnih novic
Če želite prejemati spletne novice, boste na spletnem portalu podjetja ISTRA D.M.C. s kljukico označili, da želite prejemati spletne novice in vpisali boste svoj e-naslov, na katerega želite prejemati spletne novice.
 • Obdelava je nujna za potrebe legitimnih interesov upravljavca ali tretje osebe.

Primer: osebna prilagoditev vaše izkušnje
Podjetje ISTRA D.M.C. lahko uporablja vaše osebne podatke zaradi boljšega razumevanja vaših interesov in da bi vam ponudilo še kakšne druge storitve in izdelke, ki bi vas lahko zanimali. To nam omogoča, da komunikacijo prilagodimo na način, da bi vam bila relevantna in zanimiva. Lahko se zgodi, da podjetje ISTRA D.M.C. zbira osebne podatke tudi zaradi drugih z zakonom določenih razlogov, kot so na primer, nujna obdelava, da bi se zaščitili ključni interesi osebe, na katero se podatki nanašajo ali ključni interesi drugih fizičnih oseb.

OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAMO

ISTRA D.M.C. zbira podatke pri dostopu do spletnega portala www.colourofistria.com:
1. Pri dostopu spletnega portala www.colourofistria.com zbiramo:
 • Podatke o uporabi spletne strani;

 • Podatke o klikih na naše oglase, vključno s tistimi, ki so objavljeni na drugih spletnih straneh;

 • Obvestila o tem, kako dostopate do digitalnih storitev, npr. operacijski sistem, brskalnik, IP naslov;

2. Pri pošiljanju povpraševanj in pritožbe, zbiramo:
 • Ime, priimek, naslov e-pošte, ali če se povežete prek družbenih omrežji, tudi ime in uporabniško ime ter kontaktne podatke.

 • Vsebino digitalne komunikacije, kakor tudi povezave, na katere ste kliknili pri komunikaciji

 • Vsebino vaših pripomb

3. S prijavo na spletne novice, zbiramo:
 • Naslov e-pošte

Razen od oseb, na katere se podatki nanašajo, lahko ISTRA D.M.C. zbira tudi podatke iz drugih virov, in to v navedenih primerih:
 • Če registracijo opravite prek družbenih omrežij npr. Facebook, Google+, soglašate, da bomo uporabili vaše uporabniške podatke, na primer vaše ime, priimek, e-poštni naslov ali druge podatke, ki ste jih odobrili deliti;

V primeru, da podjetju ISTRA D.M.C. delite podatke drugih oseb, je treba biti pozoren na:
 • Podjetje ISTRA D.M.C. uporablja podatke o drugih osebah, ki nam jih posredujete

 • Ko dostavite podatke o drugih osebah, morate biti prepričani, da se navedene osebe s tem strinjajo in da imate pooblastila, da to storite v njihovem imenu. Kadar koli je to mogoče, morate poskrbeti, da so navedene osebe spoznane z obdelavo osebnih podatkov iz te Politike zasebnosti.

KAKO UPORABLJAMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Zbrane podatke podjetje ISTRA D.M.C. obdeluje z namenom, za katerega so navedeni podatki posredovani in/ali z namenom, ki je utemeljen na veljavnih predpisih ali legitimnem interesu, ki izhaja ali je povezan z uporabo spletnega portala ISTRA D.M.C. in zagotavljanjem želenih storitev.
Glede na to lahko podjetje ISTRA D.M.C. uporablja vaše osebne podatke, da bi:
 • Nudilo podatke, ki ste jih zahtevali;

 • Da bi olajšalo uporabo spletnega portala www.colourofistria.com z odpravo potrebe po pogostem vpisovanju istih podatkov;

 • Da bi pripomoglo k prilagoditvi vsebin, ki so najbolj pomembne za izpolnjevanje vaših želja oziroma za namen prilagoditve spletnega portala vašim osebnim željam in interesom – če ne želite prejemati osebno prilagojenih vsebin, imate vedno možnost ugovora, in sicer tako, da prilagodite vaše spletne nastavitve, ali da se nam oglasite prek telefona ali e-pošte, da bi posodobili naše podatke;

 • Poslalo obvestila o pomembnih novicah o spletnem portalu;

 • Preprečilo prevare ali druge prepovedane ali nezakonite dejavnosti;

 • Zaščitilo varnost in integriteto spletnega portala www.colourofistria.com ali družbe ISTRA D.M.C.;

 • Za marketinške in promocijske namene

 • Da vam pošiljamo obvestila o novih storitvah, posodobljenih storitvah, dogodkih in posebnih ponudbah, za katere menimo, da bi vas lahko zanimale;

 • Da pošiljamo obvestila o drugih podjetjih in izdelkih, za katere menimo, da bi vas lahko zanimala, a le, če ste se predhodno strinjali s to vrsto komunikacije,

 • Marketinške raziskave z namenom izboljšanja naših storitev, pri čemur imate vedno možnost zavrniti sodelovanje.

KDO LAHKO VIDI VAŠE PODATKE?

Podjetje ISTRA D.M.C. ne prodaja, daje v najem ali posoja vaših osebnih podatkov tretjim osebam. Podjetje ISTRA D.M.C. lahko deli podatke z zanesljivimi partnerji, ki za nas opravljajo določene storitve, kot je na primer vzdrževanje IT sistema, marketinške kampanje, obdelave plačil. V vsakem primeru, ko mora podjetje ISTRA D.M.C. deliti zbrane osebne podatke, zahtevamo, da se jih zaščiti in da se ti podatki ne uporabljajo za marketinške namene.

KAKO ZAŠČITITI VAŠE PRAVICE?

Pravico imate zahtevati kopijo vseh vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, podatke, ki smo jih zbrali ob rezervaciji pa lahko vidite na sami rezervaciji. Če želite kopijo ostalih podatkov, ki smo jih zbrali od vas, nam lahko pišete in pri tem navedete vse podrobnosti, da bi nam pomagali identificirati in locirati vaše osebne podatke. Dostava osebnih podatkov je brezplačna, a si podjetje ISTRA D.M.C. pridržuje pravico zaračunati razumno nadomestilo, če gre za posebne zahteve, kot je na primer več kopij, poseben format ali podobno. Želimo, da bi bili vsi vaši podatki pravilni in posodobljeni, če pa opazite, da je kateri od podatkov, ki jih imamo, napačen, vas prosimo, da nam to sporočite. Radi bi vas tudi opozorili, da imate pravico do popravka in brisanja vaših osebnih podatkov, kakor tudi pravico do nasprotovanja obdelavi osebnih podatkov. Podjetje ISTRA D.M.C. bo vaše osebne podatke popravilo ali izbrisalo, razen če bi jih moralo zadržati zaradi legitimnih pravnih ali poslovnih interesov.
Če ugovarjate obdelavi, uporabi ali hrambi vaših osebnih podatkov, brez zadržkov stopite z nami v stik. Če ne boste zadovoljni z našim odgovorom, imate možnost, da stopite v stik z nadzornim organom Agencije za zaščito osebnih podatkov. Vsi zahtevki in pripombe glede osebnih podatkov, ki jih zbira podjetje ISTRA D.M.C., se pisno vložijo pri pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov. Zahtevek mora vsebovati e-naslov, ki ste ga sporočili ob registraciji, kakor tudi e-naslov, na katerega želite prejeti odgovor (če ta ni enak e-naslovu, s katerega ste poslali zahtevek). Podjetje ISTRA D.M.C. vam bo dostavilo podatke v razumnem roku, in sicer prek e-pošte na e-naslov, ki ste ga navedli na zahtevku.
Naslov uradnika za zaščito osebnih podatkov podjetja ISTRA D.M.C. je: dpo@plavalaguna.com
Opozarjamo vas, da pred obdelavo vašega zahtevka, od vas lahko zahtevamo dodatne informacije, da bi preverili vašo identiteto. Več informacij lahko zahtevamo tudi, da bi ugotovili, ali imate dovoljenje, da zahtevek pošiljate v imenu drugih oseb.

VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Popolnoma smo zavezani varovanju podatkov pred nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem ali brisanjem, ne glede na lokacijo shranjevanja ali obdelave, pa tudi oblike, v kateri se nahajajo. Podjetje ISTRA D.M.C. uporablja storitve zanesljivih IT partnerjev, ki so obvezani spoštovati visoke standarde IT zaščite.
Podjetje ISTRA D.M.C. uporablja priznane standarde informacijske varnosti:
 • Izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe zaščite, ki se temeljijo na tveganjih

 • Minimaliziramo izpostavljenost podatkov

 • Preverjamo zbiranje informacij, shranjevanje in način obdelave

 • Kjer je to mogoče, podatke ščitimo s pseudonimom in spreminjamo v anonimno obliko

 • Testiramo organizacijske in tehnične zaščitne ukrepe

 • Dostop do osebnih podatkov omejujemo na zaposlene, pogodbene sodelavce in zastopnike, katerim so dovoljenja za uporabo osebnih podatkov odobrena le omejeno, nadzirano na podlagi uporabniških nalog in ki so dolžni spoštovati stroge pogodbene obveznosti o zaupnosti.

Podjetje ISTRA D.M.C. sprejema vse ukrepe, ki bi lahko pripomogli k prepoznavanju težav in tudi vse ukrepe, ki bi lahko zmanjšali morebitno škodo.
Če bodo osebni podatki, ki jih obdelujemo, preneseni izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ker bi bilo to nujno za tehnično izvedbo storitev, ki jih je zahteval uporabnik, bo podjetje ISTRA D.M.C. sprejelo ukrepe, da osebe, s katerimi se ti podatki delijo in, ki se nahajajo izven EU, sprejmejo primerne zaščitne ukrepe glede navedenih podatkov in da bodo podatki primerno zaščiteni glede na to Politiko zasebnosti.

OBDOBJE HRANJENJA OSEBNIH PODATKOV

Obdobje, v katerem bo podjetje ISTRA D.M.C. hranilo osebne podatke, je omejeno na strogi minimum i skladno s tem podjetje ISTRA D.M.C. predpisuje roke hranjenja in periodičnega preverjanja določenih osebnih podatkov, da jih ne bi zadrževali dlje, kot je nujno potrebno zaradi izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.
Po preteku roka bo podjetje ISTRA D.M.C. osebne podatke izbrisalo, če pa so podatki potrebni za namen izdelave statističnih kazalcev, analizo in arhiviranje oziroma kakršen koli drugi legitimni interes podjetja ISTRA D.M.C., bomo sprejeli vse ukrepe, da bi osebne podatke spremenili v anonimno obliko.

UPORABA PIŠKOTKOV

Podjetje ISTRA D.M.C. uporablja orodja, s pomočjo katerih analizira uporabo spletnega portala ISTRA D.M.C. in s pomočjo katerih lahko zbira določene informacije o vas ter tako pridobi vpogled v potrebe obiskovalcev in/ali uporabnikov ter s tem izboljša kakovost svoje ponudbe.
Za ta namen uporabljamo tako imenovane piškotke, kakor tudi dodatna orodja.
Uporabnik in/ali obiskovalec lahko z nastavitvami na svojem računalniku oziroma z nastavitvami brskalnika, ki ga uporablja, zavrne ali izbriše piškotke. Vendar to lahko privede do tega, da nekaterih funkcij spletnega portala ISTRA D.M.C. ne boste mogli v popolnosti uporabljati.
Navedena orodja zbirajo in shranjujejo nekatere tehnične podatke, tudi IP naslov uporabnika in/ali obiskovalca.
Več o piškotkih in drugih orodjih, ki jih uporabljamo, lahko preberete here.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani, s katerimi upravlja podjetje ISTRA D.M.C. ali druga organizacija, ki ima svojo posebno politiko zasebnosti. Opozarjamo vas, da si ogledate njihove pogoje uporabe in politiko zasebnosti, preden jim sporočite kakršne koli osebne podatke, saj podjetje ISTRA D.M.C. ne prevzema odgovornosti za te spletne strani ali organizacije, ki z njimi upravljajo.

DRUŽBENA OMREŽJA

Ta spletna stran lahko uporablja določene elemente družbenih omrežij, kot so Facebook, Google+, Pinterest in drugi, ki imajo svojo posebno politiko zasebnosti. Opozarjamo vas, da si ogledate njihove pogoje uporabe in politiko zasebnosti, preden jim sporočite kakršne koli osebne podatke, saj podjetje ISTRA D.M.C. ne prevzema odgovornosti za te spletne strani ali organizacije, ki z njimi upravljajo.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Ta Politika zasebnosti zamenjuje vse predhodne različice.
Politika zasebnosti je zadnjič posodobljena: v maju 2018.
Podjetje ISTRA D.M.C. si v vsakem trenutku pridržuje pravico spremembe, modificiranja in/ali dopolnitve te Politike zasebnosti. Vse spremembe Politike bomo objavili na spletnem portalu podjetja ISTRA D.M.C., v primeru pomembnejših sprememb pa vas bomo o tem obvestili na jasen in razumljiv način.
Arrow pointing up
Prijavi se na newsletter
Bodi na tekočem
alt logo