Logo
Bookmark
Dodaj k Mojem potovanju
Icon
Deli
Kultura in umetnost
Oprtalj

Zgodovinska in sakralna dediščina Oprtalja

Odkrijte kulturno-zgodovinske točke, ki jih med sprehodom po Oprtalju ne smete spregledati. Ta pisani dragulj istrske notranjosti je prava kromoterapija za oči in dušo, zato s seboj nujno vzemite fotoaparat!
Loggia
Je najbolj impozanten objekt v Oprtalju in tu so se nekoč sprejemale pomembne odločitve, vodili sodni postopki, brali razglasi, včasih pa so prirejali tudi ljudske veselice. Zgrajena je bila v 16. stoletju na kraju, kjer je stala starejša loggia. Glavno pročelje, obrnjeno proti mestu, v celoti podpira niz arkad, druga pročelja pa imajo večje odprtine, ki se v zgornjem delu zaključujejo s polkrožnimi loki. Na enem od balustrov je napis ANNO 1765, ki ga je kamnosek vklesal s plitko, a tipično baročno pisavo. Do padca Benetk so loggio uporabljali kot sodno dvorano, danes pa je v njeni notranjosti urejen lapidarij z rimskimi, srednjeveškimi in kasnejšimi fragmenti. Nudi izjemen razgled, ki seže vse do morja. Tu je tudi priljubljena fotografska točka.
 Bastija
Ob loggii stoji impozantna konstrukcija nekdanje bastije, katere dimenzije so jasno vidne le s sosednjih hribov. V drugi polovici 19. stoletja, ko ni bilo več potrebe po namestitvi baterije topov, je plato bastije postopoma prerasel v trg novega dela mesta ob vznožju mestnega obzidja. Leta 1919 so na njem postavili kamnit spomenik z zastavo.
 Mestna vrata
V sklopu obzidja so tudi mestna vrata, ena izmed treh ohranjenih vrat. Leta 1756 so jih prezidali, ohranjeni pa so arhitekturni elementi, ki so pripadali starejši utrdbi, kot je, na primer, obzidan lok na levi strani notranjosti vrat (kraj, kjer so gotovo stali stražarji). Nad vrati je bil stolp, ki so ga kasneje preuredili v stanovanjsko hišo. Vrata se v zgornjem delu zaključujejo s polkrožnim lokom, na vogalnem kamnu pa je vklesana letnica 1756.
Župnijska cerkev sv. Jurija
Se nahaja v samem središču Oprtalja, zgrajena je bila leta 1526, in sicer na kraju, kjer je prej stala manjša cerkev. Pročelje je izdelano v tipično baročni scenografiji. Za baročnim pročeljem je ohranjena triladijska poznogotska stavba, ki je nastala s temeljito prezidavo svoje, verjetno romanske, predhodnice. V cerkvi hranijo dragocene oltarje in slike iz 16., 17. in 18. stoletja. Gradnja 27 metrov visokega cerkvenega zvonika je trajala od 16. stoletja do leta 1740. Njegova pretežna zaprtost kaže na dodatno obrambno-izvidniško vlogo tovrstnih zvonikov v gradovih.
 Cerkev sv. Marije
Se nahaja pri zahodnem vhodu v mesto, tik ob drevoredu cipres. Zgradili so jo v 15. stoletju, leta 1770 pa so ji dozidali prednji portik in prezbiterij. V cerkvi so pomembne dragocene freske iz leta 1471. Ohranjeni so tudi glagolski grafiti oziroma pisna sporočila, ki so jih v cerkvah po Istri pisali popotniki in pismeni ljudje kot pričevanje, da so obiskali cerkev ali da se je v svetu oziroma v njihovem okolju zgodilo kaj pomembnega.
 Cerkev sv. Roka
Stoji ob južnem vhodu v mesto, v bližini osnovne šole. Zgradili so jo v 16. stoletju na mestu starejše cerkve, in sicer kot zaobljubo proti kugi. Pomembna je, ker so po njenih zidovih naslikane freske številnih svetnikov, ki so stvaritev uglednega mojstra Antona Padovanskega. Cerkev je mavzolej znanih oprtaljskih družin, zato so v notranjosti ohranjeni številni baročni nagrobniki.
 Osnovna šola
Na kraju, kjer stoji osnovna šola, je bila nekoč cerkev sv. Krizogona z manjšim pokopališčem. V enem od podzidov vrta ob šolskem poslopju je vzidan nagrobnik, ki je bil verjetno del poda davno porušene cerkve. Stavbo, v kateri je danes šola, je zasnoval arhitekt Rinaldo Rinaldi iz Oprtalja, zgrajena pa je bila leta 1818 kot vojašnica za potrebe avstrijske vojske. V času prve in druge svetovne vojne je pouk potekal v italijanščini, leta 1955 pa je začel pouk potekati v hrvaščini.
Tags:
#zgodovina
Arrow pointing up
Prijavi se na newsletter
Bodi na tekočem