Logo
Bookmark
Dodaj k Mojem potovanju
Icon
Deli
Drugo
Motovun

Okolica Motovuna

Del občine Motovun so tudi Brkač, Kaldir in Sveti Bartol ter številni manjši zaselki, ki se nahajajo na gričih in rahlo nagnjenem terenu. Naselja so podeželskega pomena, gospodinjstva pa se pretežno ukvarjajo s kmetijstvom.
Brkač
V Brkaču danes živi le okoli 200 prebivalcev, ki se večinoma ukvarjajo s kmetijstvom. Brkač je znan po tem, da je na njegovem območju v antiki obstajalo naselje »villa rustica«, v katerem so izdelovali strešne opeke, strešnike in gradbeno keramiko. Na mestu starejše cerkve iz 15. stoletja so zgradili današnjo cerkev sv. Pankracija, rimskega mučenika in zaščitnika mladine. Na cerkvi je viden napis »1602 Pop Luka«, kar priča, da je bila župnija v tistem obdobju glagoljaška in je bogoslužje potekalo v stari cerkveni slovanščini.
Kaldir
Kaldir se prvič omenja leta 1258, od leta 1271 pa je tako kot Motovun prešel pod oblast Beneške republike. V 16. stoletju se je v Kaldirju naseljevalo vse več ljudi iz hrvaških dežel, ki so jih okupirali Turki, zato je zelo verjetno, da je bila zanje ustanovljena župnija Kaldir. Župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika je glavna znamenitost v Kaldirju, saj jo je leta 1875 blagoslovil istrski škof Juraj Dobrila. Ob cerkvi so kasneje zgradili 25 metrov visok zvonik. Ob vhodu v Kaldir se nahaja kapela Srca Jezusovega in cerkev Svete Trojice, ki so jo obnovili leta 1909. V njej lahko vidite kamnito posodo za blagoslovljeno vodo iz leta 1594, datirano z glagolskim napisom, ki izvira iz starejše cerkve.
Večina družin na območju Kaldirja se ukvarja s kmetijstvom, predvsem sadjarstvom, ki mu je blago podnebje zelo naklonjeno. Od sadnih sort tu najbolj uspevajo slive, hruške, marelice, jabolka in breskve kontinentalnih sort ter fige, češnje in olive sredozemskih sort. Kaldir zaradi podnebnih razmer zagotavlja skoraj 70 odstotkov pridelave istrskega sadja. Danes je Kaldir znan tudi po treh vrhunskih vinarjih, v vasi Štefanići pa je tudi znameniti agroturizem Štefanić.
Sveti Bartol
Sveti Bartol je območje, ki obsega številne manjše vasi. Lokalno prebivalstvo se ukvarja s kmetijstvom, ki mu je mikroklima zelo naklonjena, primerna pa je tudi geografska lega kraja. Prav tako se ukvarjajo s predelavo industrijske konoplje. Obrat za to dejavnost se nahaja na mestu nekdanje kmetije v Murarih, industrijsko konopljo pa gojijo na okoliških poljih. Med znamenitostmi bi izpostavili cerkev sv. Bartola, ki izvira iz 17. stoletja.
Tags:
#zgodovina
Arrow pointing up
Prijavi se na newsletter
Bodi na tekočem